• Informacioni sistem voda

  Agencija za vodno područje rijeke Save - Sarajevo

  Dobro došli na stranice Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save.

  Na stranici su dostupne interaktivne web aplikacije za korištenje i upravljanje podacima o vodama.

  Pristup aplikacijama je regulisan korisničkim pravima.

  Za sve dodatne upite obratite se na adresu info@voda.ba

  ⇩ Pomaknite se dolje za popis aplikacija ⇩